16 March 2009

Pasti Catering

Terima kasih kepada guru-guru, AJK dan masyarakat di atas sumbangan dan kerjasama yang diberikan bagi menjayakan majlis perkahwinan anak sahabat kita. Ucapan terima kasih juga dari Tuan rumah di atas bantuan yang dihulurkan. Sama-sama memperbaiki kelemahan yang ada.

Info Pasti

No comments:

Post a Comment