27 December 2008

Penting : Kesediaan membaca dikalangan kanak-kanakKebolehan membaca setiap kanak-kanak sering menghantui ibu bapa. Ibu bapa apabila menghantar anak-anak mereka ke pra sekolah secara formal memfokuskan kepada kebolehan membaca. Mereka mengharapkan apabila tamat sahaja tempoh pembelajaran di pra sekolah, anak-anak mereka sudah pun menguasai kemahiran membaca.Penguasaan bacaan asas pun sudah memadai. Ianya sudah cukup sebagai persediaan kanak-kanak untuk sessi persekolah di tahun satu sekolah rendah.
Alangkah gembiranya ibu bapa apabila anak-anak mereka yang tamat sessi pembelajaran di pra sekolah sudah pun menguasai bacaan asas. Bertolak dari sinilah pusat-pusat pendidikan pra sekolah menawarkan berbagai pencapaian dalam bidang Bacaan, Al quran, Penulisan Jawi, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dll.
Penawaran ini menjadi alat promosi pusat pendidikan mereka. Ibu bapa berlumba-lumba menghantar anak-anak ini ke pendidikan pra sekolah yang menawarkan berbagai pencapaian yang di iklankan.
Harus diingat ibu bapa serta para guru yang terlibat dengan pendidikan pra sekolah ini perlu melihat beberapa aspek sebelum mengejar pencapaian yang ditawarkan itu. Anak-anak yang masih mentah, antara 4 hingga 6 tahun ini perlu didedahkan dengan beberapa perkara sebagai persediaan awal anak-anak untuk mencapai tawaran tersebut. Di antaranya ialah kesediaan membaca dan kesediaan menulis. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui bahawasanya pencapaian dalam aspek yang ditawarkan ini memerlukan persediaan awal di rumah lagi. Aspek berkomunikasi anak-anak di rumah juga mempengaruhi pembelajaran anak-anak, khususnya dalam kemahiran berbahasa.
Dalam pengajaran bahasa tiga aspek penting tidak dapat dipisahkan. Bacaan, menulis dan berlisan merupakan aspek yang tidak boleh dialpa begitu sahaja. Kekurangan salah satu aspek tersebut, menimbulkan berbagai kelemahan dalam bidang yang ditawarkan di atas. Oleh yang demikian, ibu bapa dan guru sangatlah perlu mempunyai ilmu yang mencukupi dalam menentukan sama ada anak-anak mereka sudah pun mempuyai kesediaan yang cukup sebelum diajar bahasa.


INSTRUMENT PENGESANAN KESEDIAAN MEMBACA


Berikut ialah instrument bagi mengetahui tahap kesediaan anak-anak untuk persediaan belajar membaca.
Tandakan dengan Ya atau Tidak
MEMAHAMI SIFAT BACAAN :

1.1 Adakah ia kenal nama, bentuk dan bunyi huruf.
1.2 Boleh ia membaca perkataan-perkataan mudah aku, ibu, saya, ayam dsb.
1.3 Bolehkah ia menggerakkan matanya dari kiri ke kanan semasa membaca.
1.4 Bolehkah ia bercerita, faham bahasa lisan dan tahu cara-cara memegang buku.KESEDIAAN FIZIKAL DAN DERIA :

2.1 Adakah Penglihatannya baik.
2.2 Adakah pendengarannya baik.
2.3 Adakah ia mampu mendengar dan melaksanakan arahan dengan baik,
2.4 Adakah ia sentiasa cergas dan ingin tahu.
2.5 Bolehkakh ia memegang dan menggunakan pensel / krayon dengan betul.
2.6 Bolehkah ia melukis bentuk-bentuk asasPENGGERAK ( MOTINASI ) :

3.1 Adakah ia bersedia membuat kerja-kerja yang diberikan kepadanya.
3.2 Adakah ia berminat untuk belajar.
3.3 Adakah ia gemar melihat gambar atau buku.
3.4 Adakah ia gemar melukis dan menulis.


PERKEMBANGAN EMOSI DAN SOSIAL :


4.1 Adakah ia gemar bergaul dengan orang lain.
4.2 Bolehkan ia berkongsi barangnya dengan orang lain.
4.3 Adakah ia menerima pemberian dari orang lain.
4.4 Adakah ia tidak mudah tersinggung perasaan.
4.5 Bolehkah ia bergaul dengan orang dewasa.
4.6 Bolehkah ia berbual dengan orang dewasaKESEDIAAN BAHASA :

5.1 Bolehkah ia menceritakah semula cerita yang telah dilihatnya.
5.2 Bolehkah ia menceritakan sesuatu pengalaman yang telah dilaluinya.
5.3 Adakah ia suka mendengar cerita.
5.4 Adakah ia faham akan cerita yang didengarkan.
5.5 Bolehkan ia mendengar cerita yang didengan dalam kumpulan.
5.6 Adakah ia seorang yang petah/fasih bercakap.

KEMAHIRAN PENGLIHATAN

6.1 Bolehkah ia memadankan gambar yang berpasangan.
6.2 Bolehkah ia memadankan bentuk yang sama.
6.3 Bolehkah ia memadankan huruf yang sama.
6.4 Bolehkah ia memadan suku kata dengan gambar.
6.5 Bolehkah ia memadankan perkataan dengan gambar.
6.6 Bolehkan ia memadan ayat dengan gambar.
6.7 Bolehkan ia mencantumkan gambar.
6.8 Bolehkan ia mencantumkan suku kata menjadi perkataan.
6.9 Bolehkah ia mencantum perkataan menjadi ayat.
6.10 Bolehkah ia mencantum ayat menjadi cerita.

KEMAHIRAN PENDENGARAN :

7.1 Bolehkah ia memberi perhatian kepada orang yang bercakap.
7.2 Bolehkah ia mengecam bunyi-bunyi di sekelilingnya.
7.3 Bolehkah ia mendiskriminasikan bunyi-bunyi yang diperdengarkan kepadanya.
7.4 Bolehkah ia membezakan bunyi-bunyi huruf dan suku kata.
7.5 Adakah ia gemar bermain ( permainan bahasa ) yang melibatkan pendengaran.
Dilulus terbit oleh : Info Pasti

No comments:

Post a Comment